Hva er dette kammerladningsgeværet ? (Identifisering)

av truls inge @, tirsdag 6. februar 2018, kl. 22:43 (16 dager siden)

Jeg har kommet i besittelse av et 4"' - 2 bånd kammerladningsgevær som ikke er blitt ombygget for patron. Kammerladeren ser etter nøye inspeksjon ut til å være helt original (unntatt erstatningsreimen).
Uombygde 4 linjers kammerladere er visstnok ikke helt vanlige, men det mest spesielle er at stokken er i flammebjørk, og at våpenet ikke har noen ekstern nummerering. Bare innvendig - på undersiden av kammerstykket og svansestykket er innslått nummer 110.
Utvendig foran kammerstykket er innstemplet Kongsberg K og produksjonsåret 1861, og venstre side av stokken er innstemplet med 2 stk. Kongsberg K. Venstre sideskinne er heller ikke merket Model l860...4"' slik som på senere våpen.

I Harald Sunde sin utmerkede bok om kammerladningsgeværer for Hæren står det litt om tidlige 4 linjers geværer, og modellbetegnelsen skal etter denne være 4"' Kort Kammerladningsgevær M/1860 med skarpskyttersikte ?
Antakelig er denne produsert tidlig i 1861, for den 11 februar 1861 ble det bestemt at alle 4 linjers kammerladningsgeværer skulle merkes med Model 1860 4"'

I tillegg til 4 linjers geværer for hæren skal det også være produsert tilsvarende geværer for marinen.

Kan manglende nummerering være en indikasjon på at denne kammerladeren aldri har blitt utlevert til hæren (eller marinen), men i stedet ble brukt av Kongsberg våpenfabrikk i reklameøyemed eller til prøver og fremvisninger i utlandet, og at det også er grunnen til at den har fått stokk i flammebjørk ? - er det noen som har kjennskap til disse eller andre forslag?http://www.forum.svartkrutt.net/images/smilies/smile.png

Vennlig hilsen Truls

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av JanS, tirsdag 6. februar 2018, kl. 23:47 (16 dager siden) @ truls inge

Ut fra litt for få detaljbilder og forklart mangelfull merking og flott "flammebjørkkolbe" med messingbeslag antar jeg at våpenet er et ikke godtatt militært løp/kasse (våpen) som fikk kolbe for sivilt salg som et kombinert jakt-/skytterkammerladningsgevær som ikke ble ombygd.

Personlig bilde

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av Øyvind F. ⌂ @, Bergen, onsdag 7. februar 2018, kl. 08:37 (15 dager siden) @ JanS

Det er jo spesielt at en sivil M/1860 har militære messingbånd. Har du et bedre bilde av skyveren på skarpskyttersiktet? Denne ble som kjent endret i 1865.

Jeg ser i oversikten over produserte militære M/1860 av nr. 110 var et kort gevær, men det er nok ikke dette. Jeg tror JanS har rett i at den er laget på forkastede militære deler. Jeg har et langt skytterlagsgevær med både militært og sivilt serienummer, og der finner jeg igjen et langt militært gevær med samme nummer i Hovedarsenalets oversikt. Det kan derfor hende at delene fra denne ble forkastet, og det ble laget et nytt militært gevær som fikk nr. 110.

Når det gjelder geværer i reklameøyemed, så sendte blant annet Konsberg Våpenfabrikk 4''' geværer til verdensutstillingen i London i 1862. Disse ble hentet fra den militære produksjonen og hadde ikke spesielle skjefter så vidt jeg er kjent med. Kanskje det kan være et tidlig utkast til skytterlagsgevær?

Forresten, er dette det samme geværet som ble nevnt i en tidligere tråd av valkyrien?

--
Øyvind F. - forum admin
Bøker jeg har skrevet.

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av valkyrien, onsdag 7. februar 2018, kl. 08:53 (15 dager siden) @ Øyvind F.

Samme våpen. Siktet er et mod. 1860 skarpskyttersikte. Etter det jeg kjennes til er det få slike igjen etter at de ble byttet ut i 1865.

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av truls inge @, onsdag 7. februar 2018, kl. 17:58 (15 dager siden) @ valkyrien

Siktet er M/1860 skarpskyttersikte:

[image]

Takker også for de interessante innkomne betraktningene - jeg ser frem til at flere kommer på banen med sine syn !

Når det pekes mot private- og skytterlagsvåpen trodde jeg disse bevisst ble laget forskjellig fra de militære modellene, med bla. skjefte av nøttetre og kolbekappe + bånd av jern for at disse ikke skulle kunne forveksles med de militære modellene ?

Hva er dette kammerladningsgeværet ?

av JanS, torsdag 8. februar 2018, kl. 00:33 (15 dager siden) @ truls inge

Jeg har sett flere (dette er de 4de) av disse geværene hvor kjøperen har trodd han har fått tak i en sjeldenhet fordi han ser uendret kammer og messingbeslag. Kjennskap til den militære godkjenningsprosessen med påfølgende merking er kanskje mangelfull eller blir overskygget av førsteinntrykket. Geværene ble prøveskutt på 200 alen og de geværene som fikk 7 av 10 skudd innefor en kvadratfot fikk kontrolloffiserens initial påstemlet bak på kassens høyre side. De som skjøt noe bedre fikk to initialer innstemplet. Disse geværene ble utstyrt med vinkellamellsikte. De bestskytende riflene, som klarte 7 av 10 skudd innenfor 1/4 kvadratfot fikk tre initialer og ble utstyrt med skarpskyttersikte M/1860 og senere M/1865. Alle nevnte godkjente geværer fikk nummer framme på kassen og de største delene. Geværer som ble vraket for militært bruk var gode nok for sivilt bruk ved påsetting/innskyting av et skarpskyttersikte. Omtalte gevær var nok tiltenkt nummeret 110 siden det finnes på undersiden av nevnte to deler. Den flotte flammebjørkkolben har to K-er som kan indikere kvaliteten hvor en K var kanske vanlig bjørk. Den begrensa stemplingen på omtalte gevær indikerer for meg at den kanskje ble solgt til ansatte og offiserer tilknyttet fabrikken for en rimelig penge. Fra Sundes kammerladningsbok kan vi blant annet lese at det i 1861 var sammenligningsskyting med skytterlagsgeværer i Belgia. Norge sendte kaptein Gryner med et kort og et langt skytterlagsgevær og fanejunker Næs var skytter. 47 gevær deltok og 6 av disse var utenlandske og resten var belgiske. 14 ble vraket da de ikke tilfredsstilte kravet til et eksersis- eller krigsgevær. Mot slutten av konkurransen var det bare 7 belgiske og de 2 norske igjen. Dette viser et kvaltetsvåpen som var blant de beste i Europa. Våpenfabrikken stilte derfor ut geværene på verdensutstillingen i London i 1862 og i Stockholm i 1866, hvor de vakte stor interesse og berømmelse.

RSS på tråd
powered by my little forum